انتقال حافظه در دستور کار دانشمندان دنیا

درک بعضی از موضوعات برای بسیاری از افراد سخت است.و موقعی که با دیگران هم صحبت میشوند. مغز آنها توانایی درک موضوع مورد نظر را ندارد. برخی از اوقات دوست داریم که فردی که در مقابل ما قرار دارد، بتواند چیزی که در دل‌مان وجود دارد را درک کرده و از آن مطلع شود. البته ازنظر علمی در دل ما تنها برخی از اعضای بدن وجود دارند که فاقد توانایی تفکر هستند و همه آن‌ها تحت نظارت مغز عمل می‌کنند.

به همین دلیل نیز عملا در چنین شرایطی ما دوست داریم که بتوانیم آن چیزی که در بخش حافظه مغزمان جاری است را به سایر افراد انتقال بدهیم.

حال به نظر می‌رسد که دانشمندان نخستین گام‌های ممکن برای تحقق این رویا را برداشته‌اند. بر اساس مقاله‌ای علمی که توسط یک دانشمند به نام تونگ کانگ لی عرضه شده است، تئوری اولیه‌ای ارائه شده که بر اساس آن می‌توان بخش حافظه یک میکرواورگانیزم زنده را به نمونه زنده‌ای دیگر انتقال داد.

البته این مقاله در سطح بسیار محدود به این تئوری پرداخته و تنها به مواردی مانند باکتری‌ها بسنده کرده است ولی در کنار این موضوع نیز باید به یاد داشت که این نظریه،

به وضعیت کوانتومی درونی بازمی‌گردد پس اگر شما از خطوط بالا چیز زیادی نفهمیده‌اید، نگران نباشید چون تقریبا ۹۹٫۹درصد از مردم جهان وضعیتی مشابه با شما را دارند.

به‌صورت ساده می‌توان گفت که هدف اصلی این دانشمندان این است که راهکاری را بیابند که به کمک آن بتوان حافظه یک فرد را به مغز یک فرد دیگر انتقال داد.

نحوه عملکرد این تئوری به‌این‌ ترتیب است که این دانشمندان، یک باکتری را بر روی یک غشای نازک از نوسان‌سازهای الکترومکانیکی قرار می‌دهند. پس‌ از این مرحله حرارت را به‌اندازه‌ای کاهش می‌دهند که باکتری یادشده به مرحله برهم‌نهی کوانتومی وارد شود.

پس‌ از این مرحله با استفاده از یک ابر رسانا می‌توان چرخه داخلی سیستم عملکرد بدن این موجود را به بدن یک باکتری دیگر انتقال داد.

البته این طرح هنوز تا رسیدن به هدف اشاره شده در ابتدای متن فاصله‌ای بسیار زیاد دارد ولی در حال حاضر می‌تواند به دانشمندان برای یافتن سرنخ‌هایی در زمینه درک بهتر نحوه اثر گیری عملکرد امواج کوانتومی از عکس‌العمل‌های حیاتی موجودات کمک کند.