تفاوت جراحی بینی باز و بسته

تفاوت جراحی بینی باز و بسته این دو اصطلاح در حقیقت بیانگر دو شیوه دسترسی متفاوت به ساختار های غضروفی -استخوانی بینی به منظور ایجاد تغییرات مورد نظر می باشند.

( جراح بینی اصفهان )


جراحی بینی با روش بسته

در روش جراحی بینی به روش بسته جراح بینی تمامی برش های مورد نیاز برای دسترسی به ساختارهای غضروفی و استخوانی را در داخل بینی و بر روی مخاط داخل بینی انجام می دهد.

به همین دلیل بسیاری از صاحب نظران معتقدند اصطلاح صحیح تر برای این روش دسترسی اندونازال ( دسترسی از داخل بینی ) به جای دسترسی بسته می باشد.

جراحی بینی با روش باز

در روش جراحی بینی باز که در واقع بهتر است اصطلاح دسترسی اکسترنال ( دسترسی از خارج بینی ) برای آن بکار برده شود، برش کوچکی بر روی پوست ستون ما بین دو حفره بینی ( کالوملا ) در بیرون داده می شود.

در این روش امکان دسترسی با دید و تسلط بهتر و قدرت مانور بیشتر برای جراح فراهم می شود. به همین دلیل در تعدادی از اختلالات ساختاری پیچیده که در گذشته با روش بسته امکان جراحی بینی موفق وجود نداشت.

امروزه با روش باز می توان به نتایج بهتر و کاملتری دست یافت. امروزه دسترسی باز یا اکسترنال روش ترجیحی اکثریت جراحان بینی در آمریکا می باشد.

تفاوت جراحی بینی باز و بسته

البته هر دو روش جراحی بینی به روش باز و بسته ، روشهای علمی و صحیح می باشند و انتخاب هر کدام از آنها بر اساس ترجیح جراح بینی می باشد.

لازم به ذکر است در هر دو روش چنانچه نیاز به جمع کردن پره های بینی باشد، اغلب لازم است پوست این نواحی نیز برش داده شود.