تفاوت جراحی بینی به روش باز و به روش بسته

عمل زیبایی بینی ، به دو روش باز و بسته صورت می گیرد . مهم ترین تفاوت جراحی بینی به روش باز و به روش بسته در نوع دسترسی به ساختار زیر پوست بینی ( ساختمان استخوانی – غضروفی ) بینی می باشد . ( جراح بینی )

تفاوت جراحی بینی به روش باز و به روش بسته

در جراحی بینی به روش بسته ، تمام برش های مورد نیاز ، درون بینی زده می شود و پوست بینی کمی از اسکلتش فاصله می گیرد و به کمک یک ابزار خاص بالا نگه داشته می شود تا جراح قادر باشد عمل بینی را انجام دهد و تغییرات لازم بر روی بینی را ایجاد نماید و به همین علت ، دید پزشک در جراحی بینی به روش بسته محدود می باشد .

چنانچه غضروف های نوک بینی نیاز به اصلاح داشته باشد ، از طریق برش های ایجاد شده در درون بینی ، بعد از آزاد نمودن آن ، از زیر پوست خارج می شود .

تفاوت جراحی بینی به روش باز و به روش بسته
در جراحی بینی به روش باز ، به جز برش هایی که در روش بسته درون بینی زده شده ، بر روی پوست کلوملا یک برش کوچک می دهیم ( ناحیه میان خفره های بینی را کلوملا می نامند ) و به کمک این برش پوست روی بینی به راحتی بالا زده می شود و جراح می تواند با اشراف کامل به ساختمان بینی تغییرات لازم را بر روی بینی ایجاد نموده و ایرادات بینی را رفع نماید .

در جراحی بینی گوشتی ، جراحی به روش بسته نتیجه بهتری را در پی دارد . در ضمن جراحی بینی ترمیمی ( یا ثانویه ) تنها با روش باز امکان پذیر است ، زیرا با دید کامل دو چشمی ، جراح قادر خواهد بود تا بهتر به رفع نواقص عمل قبلی بپردازد .

لازم به ذکر است در سال های اخیر جراحی بینی به روش باز الویت بیشتر جراح های بینی می باشد .