تنفر از پدر و مادر + راهکارهایی برای برقراری آرامش در زندگی کسانی که از پدر و مادر خود متنفرند

والدینی که در نهایت محبت و مهربانی با فرزندان خود رفتار می‌کنند، اغلب عشق و احترام نیز از فرزندان خود دریافت می‌کنند. اما سرچشمه‌ی تنفر فرزندان از پدر و مادر از آنجایی آغاز می‌شود که نیازهای مادی و معنوی آنها تأمین نشود. در ادامه راهکارهایی برای کاهش اختلافات والدین و فرزندان که باعث این تنفر می‌شود

و همچنین راه حل نهایی برقراری آرامش در زندگی برای فرزندانی که از پدر و مادر خود متنفرند، آورده‌ایم. خواندن این مقاله از بیتوته هم به والدین و هم به فرزندانی که در معرض این اختلافات قرار دارند توصیه می‌شود.
تنفر از والدین

والدینی که در نهایت محبت و مهربانی با فرزندان خود رفتار می‌کنند، اغلب عشق و احترام نیز از فرزندان خود دریافت می‌کنند. اما سرچشمه‌ی تنفر فرزندان از پدر و مادر از آنجایی آغاز می‌شود که نیازهای مادی و معنوی آنها تأمین نشود.

همواره پدر و مادر فرزند خود را دوست دارند و این عشق ذاتی است زیرا که آنها را به دنیا آورده اند ولی این به تنهایی برای فرزندان کافی نیست. او انتظار دارد والدیتنش همه‌ی ابعاد زندگی او که شامل نیازهای روحی و روانی، معیشتی، تحصیل و… می‌شود را در نظر گیرد. آنها انتظار دارند که والدین در هر صورت به رشد شخصیتی آنها نیز اهمیت بدهند.

فرزندان از همان ابتدا نیازهایی دارند که این نیازها با بزرگ‌تر شدن آن‌ها تفییر کرده و بزرگتر می‌شود. در دوران کودکی پدر و مادر بیشتر از خود او به فکر تشخیص نیازها و برطرف کردن آن هستند این می‌تواند به علت عدم تشخیص و بیان کودک نسبت به نیازهایش باشد.

با بالا رفتن سن فرزندان دیگر این خود آن‌ها هستند که به دنبال تأمین نیازهایشان هستند و هر چه بزرگتر می شوند، انتظارات و نیازهای آنها نیز نمایان تر می شود. به همین دلیل اختلاف و درگیری در سنین بالاتر بین والدین و فرزند بیشتر شده و در نتیجه اغلب حس تنفر فرزند به والدین در این سنین شکل می‌گیرد.

اگر پدر و مادر به درستی فرزند خود را درک نکنند و در پی برطرف کردن نیازهای عاطفی و مادی او نباشند نارضایتی فرزند آغاز شد و به تدریج این نارضایتی به تنفر تبدیل می شود. رفتارهای نادرست برخی والدین می‌تواند زمینه‌های نفرت را در فرزندان نسبت به پدرومادر خویش ایجاد کند. والدین بی‌خیال با نداشتن مسئولیت و با بی‌توجهی به نیاز‌های فرزندان می‌توانند تنفر آنها را از خود فراهم کنند.

رفتارهایی از والدین که موجب نارضایتی و در ادامه تنفر فرزندان می‌شود